Aton Oy:n laatupolitiikka

Laadukasta siivouspalvelua Yhteystiedot

Aton Oy:n laatupolitiikka on muodostunut yli 35 vuoden aikana. Periaatteemme on aina ollut asiakkaittemme tarpeiden ja toivomusten huomioiminen ja yrityksen toiminnan tuloksellinen kehittäminen.

Toimintamme tavoitteena on tuottaa asiakkaidemme tarpeista lähteviä palveluja siten, että lopputulos tyydyttää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yrityksen omistustahoa.

Koulutus

  • henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti

Mitoitus

  • Työt mitoitetaan oikein
  • Palvelusopimuksia noudatetaan

Laadunvarmistus

  • säännölliset tarkistuskäynnit
  • korjaustoimet tehdään välittömästi

 

Tavoitettavuus

  • työnjohtomme on tavoitettavissa aina
  • nimetyt vastuuhenkilöt

Kokemus

  • kokemuksemme auttaa päivittäin erilaisten tilanteiden ennakoinnissa ja niihin vastatessa
  • nopea regointi

Laadukasta siivouspalvelua yli 35 vuoden kokemuksella

Pienet
asiat
luovat
täydellisyyden
siivouskessakin

*****

Teemme sen minkä lupaamme

Aton Oy:n laatupolitiikkaan kuuluu palvelusopimusten asianmukainen noudattaminen ja töiden suorittaminen laatuvaatimusten mukaisesti. Töiden suorittamisen yhteydessä tehdään jatkuvaa kehitystutkimusta työnlaadun parantamiseksi ja sujuvuuden lisäämiseksi.

Kohteidemme palveluohjelman onnistuminen varmistetaan perusteellisella esi- ja laatusuunnittelulla sekä niiden noudattamisella. Suuri merkitys on työntekijöidemme riittävällä perehdyttämiskoulutuksella kohteisiimme. Jokainen ottaa vastuun omasta laadustaan.

Aton Oy:n laatujärjestelmän tavoitteena on varmistaa myös yhtiön kyky selviytyä kaikista sopimusvelvoitteista moitteettomasti ja näin taata myös uusien sopimussuhteiden syntyminen. Laatujärjestelmää käytetään yrityksen jatkuvan kehittämisen välineenä.

*****

Laadunseuranta

Asiakaspalautetta kerätään asiakkaan edustajan kanssa käytyjen kehityskeskustelujen sekä jatkuvan oman laadunseurantamme avulla.

Toimitusjohtaja vastaa laatupolitiikan toteuttamisesta. Työnjohtajat vastaavat asioiden dokumentoinnista, sisäisestä auditoinnista sekä laadunvalvonnasta (laadunseurantakierrokset) kohteissaan. Työntekijämme vastaavat laatutason säilymisestä siivousalueillaan.

Sisäisissä kehityspalavereissa kerran viikossa toimintaa arvioidaan ja korjaaviin toimiin ryhdytään välittömästi. Sisäisissä laatuarvioinneissa kaksi kertaa vuodessa tarkastellaan laatujärjestelmämme toimintaa käytännössä, sen noudattamista ja laatupoikkeamia. Näistä laaditaan raportti kehittämistarpeista.

Saammeko tarjota teille siivouspalvelua?

Jätä yhteystietosi niin soitamme sinulle takaisin
Tai täytä tarjouspyyntölomake