Aton Oy:n henkilöstöstrategia

Laadukasta siivouspalvelua Yhteystiedot

Aton Oy:n laatupolitiikka on muodostunut yli 35 vuoden aikana. Periaatteemme on aina ollut asiakkaittemme tarpeiden ja toivomusten huomioiminen ja yrityksen toiminnan tuloksellinen kehittäminen.

Toimintamme tavoitteena on tuottaa asiakkaidemme tarpeista lähteviä palveluja siten, että lopputulos tyydyttää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yrityksen omistustahoa.

Koulutus

  • henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti

Mitoitus

  • Työt mitoitetaan oikein
  • Palvelusopimuksia noudatetaan

Laadunvarmistus

  • säännölliset tarkistuskäynnit
  • korjaustoimet tehdään välittömästi

 

Tavoitettavuus

  • työnjohtomme on tavoitettavissa aina
  • nimetyt vastuuhenkilöt

Kokemus

  • kokemuksemme auttaa päivittäin erilaisten tilanteiden ennakoinnissa ja niihin vastatessa
  • nopea regointi

Laadukasta siivouspalvelua yli 35 vuoden kokemuksella

Pienet
asiat
luovat
täydellisyyden
siivouskessakin

*****

Uuden työntekijän perehdyttäminen

Uusi työntekijä perehdytetään työhön, työyhteisöön sekä yritykseemme, jotta saadaan luotua myönteinen asenne työskentelyyn ja työympäristöön.

Henkilökunnan kehittäminen, kannustaminen ja motivointi

Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämisessä. Kehityskeskustelut käydään hyvässä hengessä ja avoimin mielin – joissa innovatiivisuus ja luovuus ovat avainasemassa. Kannustamme henkilökuntaamme kouluttautumaan ja kehittämään omaa ammattillista osaamista. Ennakoivalla henkilöstön kehittämisellä luodaan edellytykset tuottaa laadukasta palvelua myös tulevaisuudessa. Pidämme yhteisiä koulutuspäiviä koko henkilöstölle n. 2 kertaa vuodessa, näiden tavoitteena on myös työilmapiirin ja tiimihengen ylläpitäminen. Asiakaspalaute auttaa niin yritystä kuin henkilöstöäkin kehittämään toimintaamme.

*****

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi muodostuu työyhteisön ilmapiiristä, joka syntyy osana jokapäiväistä toimintaa. Työterveyshuollosta, jonka avulla pyritään ennalta ehkäisemään mahdollisia ongelmia.

Työturvallisuudesta, jonka tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Henkilöstöresurssit pyritään mitoittamaan oikein sekä suunnitella työjärjestelyt tasapuolisesti. Edistetään työntekijän terveyttä sekä toimintakykyä.

Henkilökuntamme on vakuutettu myös vapaa-ajalla.

*****

Teemme sen minkä lupaamme

Aton Oy:n laatupolitiikkaan kuuluu palvelusopimusten asianmukainen noudattaminen ja töiden suorittaminen laatuvaatimusten mukaisesti. Töiden suorittamisen yhteydessä tehdään jatkuvaa kehitystutkimusta työnlaadun parantamiseksi ja sujuvuuden lisäämiseksi.

Kohteidemme palveluohjelman onnistuminen varmistetaan perusteellisella esi- ja laatusuunnittelulla sekä niiden noudattamisella. Suuri merkitys on työntekijöidemme riittävällä perehdyttämiskoulutuksella kohteisiimme. Jokainen ottaa vastuun omasta laadustaan.

Aton Oy:n laatujärjestelmän tavoitteena on varmistaa myös yhtiön kyky selviytyä kaikista sopimusvelvoitteista moitteettomasti ja näin taata myös uusien sopimussuhteiden syntyminen. Laatujärjestelmää käytetään yrityksen jatkuvan kehittämisen välineenä.

Saammeko tarjota teille siivouspalvelua?

Jätä yhteystietosi niin soitamme sinulle takaisin
Tai täytä tarjouspyyntölomake