Tietoturva

Henkilöstöpolitiikalla ja henkisellä työilmapiirillä on suuri vaikutus turvallisuuden toteutumisessa ja henkilöstön sitoutumisessa organisaation tietoturvapolitiikkaan. Aton Oy:n tavoitteena on pitkäaikaiset ja luottamukselliset työsuhteet, jolloin asiakkaamme saa tietoturvallisuudenkin kannalta parhaat siivoustyöntekijät.

Tietoturvaan liittyvät toimet alkavat jo ennen henkilön palkkaamista organisaation palvelukseen. Selvitämme henkilön taustan seuraavasti:

  • työhistorian selvitys
  • rikkeettömän taustan vamistus. Siivousalan yritys ei voi saada viranomaiseltatietoja rikosrekisteristä (tietosuojalaki), mutta haastattelussa työnhakija allekirjoituksellaan vahvistaa ettei omaa rikosrekisteriä.
  • mikäli asiakkaamme voi toimialansa puitteissa saada ko. taustatiedot, annamme työntekijöidemme tiedot heidän käytettävikseen.
  • rekrytointiperuste sujuva suomenkieli
  • selvitystyö on avoin ja pyydämme luvan tutkinnan kohteena olevalta henkilöltä.

Aton Oy sitoutuu palvelusopimuksessaan salassapitovelvollisuuteen, joka näin ollen ulottuu myös työntekijöihimme.

Tämän turvaamiseksi työntekijämme perehdytetään yrityksemme tietoturvapolitiikkaan ja selvitetään tietoturvaan liittyvät säännöt ja määritykset (esim. tietokoneiden koskemattomuus). Työntekijän työsuhteen loppuessa huolehditaan siitä, että työntekijä palauttaa avaimet. Mahdolliset käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet peruutetaan.

Laatupolitiikka
Ympäristöohjelma
Tietoturva
Henkilöstöstrategia