Ympäristöohjelma

Käyttämiemme tuotteiden/aineiden/koneiden toimittajilla on olemassa olevat sertifioidut laatujärjestelmät. Otamme huomioon tavara- ja tuotetoimittajiemme ehdotukset ympäristöturvallisuuden parantamiseksi.

Siivousaineiden valintakriteerejä:

 • aineiden koostumus
 • käyttötarkoitus
 • käyttö- ja annosteluohjeet
 • annostelun tarkkuus ja helppous
 • puhdistuskyvyn tehokkuus
 • hinta
 • pakkauksen määrä, laatu, koko, säilyvyys, kierrätettävyys ja hävitettävyys sekä aineiden käyttöturvallisuus

Siivousvälineet/koneet:

 • kestäviä ja pitkäikäisiä, varaosia saatavilla
 • helppohoitoisia ja monikäyttöisiä
 • valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää/polttaa energiaksi
 • jätesäkkien valinnassa huomioidaan käyttötarkoituksen sanelemat  kestävyysvaatimukset (materiaalikulutus), säkkien tuotannon vaikutukset ja niiden hävittäminen

Asiakaspalvelu:

 • työnjohtomme pyrkii tiedottamaan asiakkaalle parannuksista työprosesseissa ympäristönäkökohdat huomioonottaen
 • lattioiden perusteelliset pesut ja vahaukset tehdään vain tarvittaessa
 • asiakkaan informointi

Henkilöstö:

 • tavara- ja tuotekoulutuksessa sekä työmenetelmä-ohjauksessa painotetaan vastuuta ympäristönsuojeluasioissa
 • työnjohdon kuukausittaiset kehityspalaverit menetelmien kehittämiseksi

Työprosessi:

 • siivoustyö tehdään valvotusti turvallisuus- ja ympäristötekijät huomioiden
 • siivousmenetelä riittävän tehokas siivottavaaan kohteeseen. Tehottoman menetelmän lopputuloksena lika pinttyy vähitellen pintamateriaaliin, jolloin puhdistukseen taritaan voimakkaampia aineita/menetelmiä
 • käytetään mieluummin kuivia ja nihkeitä menetelmiä, mikäli riittävä puhtaustaso voidaan ylläpitää
 • korostamme jätteiden oikean käsittelyn merkitystä läpi organisaatiomme; oikea lajittelu,
  jätemäärien minimointi

Laatupolitiikka
Ympäristöohjelma
Tietoturva
Henkilöstöstrategia