TIETOTURVA


Henkilöstöpolitiikalla ja henkisellä työilmapiirillä on suuri vaikutus turvallisuuden toteutumisessa ja henkilöstön sitoutumisessa organisaation tietoturvapolitiikkaan. Aton Oy:n tavoitteena on pitkäaikaiset ja luottamukselliset työsuhteet, jolloin asiakkaamme saa tietoturvallisuudenkin kannalta parhaat siivoustyöntekijät.

Tietoturvaan liittyvät toimet alkavat jo ennen henkilön palkkaamista organisaation palvelukseen. Selvitämme henkilön taustan seuraavasti:

  • työhistorian selvitys
  • rikkeettömän taustan vamistus. Siivousalan yritys ei voi saada viranomaiseltatietoja rikosrekisteristä (tietosuojalaki), mutta haastattelussa työnhakija allekirjoituksellaan vahvistaa ettei omaa rikosrekisteriä.
  • mikäli asiakkaamme voi toimialansa puitteissa saada ko. taustatiedot, annamme työntekijöidemme tiedot heidän käytettävikseen.
  • rekrytointiperuste sujuva suomenkieli
  • selvitystyö on avoin ja pyydämme luvan tutkinnan kohteena olevalta henkilöltä.

OUR PROCESS


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Aton Oy sitoutuu palvelusopimuksessaan salassapitovelvollisuuteen, joka näin ollen ulottuu myös työntekijöihimme.

PEREHDYTYS

Tämän turvaamiseksi työntekijämme perehdytetään yrityksemme tietoturvapolitiikkaan ja selvitetään tietoturvaan liittyvät säännöt ja määritykset (esim. tietokoneiden koskemattomuus).

AVAIMET

Työntekijän työsuhteen loppuessa huolehditaan siitä, että työntekijä palauttaa avaimet. Mahdolliset käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet peruutetaan.