HENKILÖSTÖSTRATEGIA


Uusi työntekijä perehdytetään työhön, työyhteisöön sekä yritykseemme, jotta saadaan luotua myönteinen asenne työskentelyyn ja työympäristöön. Lue lisää.

  • Henkilökunnan kehittäminen, kannustaminen ja motivointi
  • Työhyvinvointi
  • Sitouttaminen ja palkitseminen
  • Palautteen antaminen ja palkitsemisjärjestelmä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA


Uusi työntekijä perehdytetään työhön, työyhteisöön sekä yritykseemme, jotta saadaan luotua myönteinen asenne työskentelyyn ja työympäristöön. Lue lisää.

  • Henkilökunnan kehittäminen, kannustaminen ja motivointi
  • Työhyvinvointi
  • Sitouttaminen ja palkitseminen
  • Palautteen antaminen ja palkitsemisjärjestelmä

AMMATTITAITOINEN

Kannustamme henkilökuntaamme kouluttautumaan ja kehittämään omaa ammattillista osaamista. Ennakoivalla henkilöstön kehittämisellä luodaan edellytykset tuottaa laadukasta palvelua myös tulevaisuudessa.

MOTIVOITUNUT

Pidämme yhteisiä koulutuspäiviä koko henkilöstölle n. 2 kertaa vuodessa, näiden tavoitteena on myös työilmapiirin ja tiimihengen ylläpitäminen.

HENKILÖKUNTA

Palveluyrityksenä emme voi vähätellä henkilökunnan sitouttamista, koska sitoutunut työntekijä tekee työnsä paremmin ja innokkaammin. Sitoutuneisuutta lisää se kun työntekijämme tietää että häneen luotetaan ja häntä arvostetaan. Mukava työilmapiiri ja tutut työtoverit ovat varmasti osatekijä henkilöstömme pitkissä työsuhteissa..